แนวทางการเตรียมเอกสารสำหรับการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

แนวทางการเตรียมเอกสา

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศ รายชื่อนักเรี

Read more

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศ รายชื่อนักเรี

Read more

ประกาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงตารางสอบและแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศโรงเรียนวัดนวล

Read more

ประกาศ เปลี่ยนแปลงห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เปลี่ยนแปลงห้

Read more

นักเรียนที่สมัครประเภทความสามารถพิเศษเตรียมตัวเลยนะครับ. แล้วมาพบกันวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 รายงานตัวเวลา 08.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดนวลนรดิศ บริเวณ 1 ครับ

นวลนรดิศเส้นทางสู่คว

Read more