ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนความสามารถพิเศษ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนความสามารถพิเศษ

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ

Read more

รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ประจำปีการศึกษา 2565 ประจำวันที่ 13 มี.ค. 65

รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ประจำปีการศึกษา 2565 ประจำวันที่ 13 มี.ค. 65

Read more

รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ประจำปีการศึกษา 2565 ประจำวันที่ 12 มี.ค. 65

รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ประจำปีการศึกษา 2565 ประจำวันที่ 12 มี.ค. 65

Read more

รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ประจำปีการศึกษา 2565 ประจำวันที่ 11 มี.ค. 65

รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ประจำปีการศึกษา 2565 ประจำวันที่ 11 มี.ค. 65

Read more

รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ประจำปีการศึกษา 2565 ประจำวันที่ 10 มี.ค. 65

รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ประจำปีการศึกษา 2565 ประจำวันที่ 10 มี.ค. 65

Read more

รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ประจำปีการศึกษา 2565 ประจำวันที่ 9 มี.ค. 65

รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ประจำปีการศึกษา 2565 ประจำวันที่ 9 มี.ค. 65

Read more

แนวทางการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ

แนวทางการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ เปิดระบบรับสมัคร 9 มีนาคม 2565 | ปิดระบบรับสมัครวันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อทุกคนต้องอ่านรายละเอียดและเกณฑ์การรับสมัครให้ครบถ้วน

Read more

ประกาศรับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ นักกีฬาฟุตซอล

รับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ นักกีฬาฟุตซอล ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ เปิดระบบรับสมัคร 9 มีนาคม 2565 | ปิดระบบรับสมัครวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อทุกคนต้องอ่านรายละเอียดและเกณฑ์การรับสมัครให้ครบถ้วน

Read more

ประกาศรับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ ดนตรีสากล

รับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ ดนตรีสากล ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ เปิดระบบรับสมัคร 9 มีนาคม 2565 | ปิดระบบรับสมัครวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อทุกคนต้องอ่านรายละเอียดและเกณฑ์การรับสมัครให้ครบถ้วน

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

Read more

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

Read more

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

Read more

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

Read more

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม

ประกาศ รายชื่อนักเรี

Read more

แนวทางการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

Read more

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักเรี

Read more

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักเรี

Read more

โรงเรียนวัดนวลนรดิศเป็นโรงเรียนอัตราแข่งขันสูง อันดับ 18 ของการสมัครสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ โรงเรียนอัตราแข่งขันสูงอันดับ 22 ของการสมัครสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในการสมัครเรียนระหว่าง วันที่ 9-13 มีนาคม 2565

Read more